Persondata

Advokat Liza Rosenberg indsamler ikke personhenførbare oplysninger om besøgende på vores
website AdvokatLr.dk, medmindre den besøgende selv giver os oplysningerne. Al anvendelse
af www.AdvokatLr.dk foregår således anonymt.

Siden genererer løbende statistiske informationer fra serveren om trafikken på de enkelte sider,
men de oplysninger giver ikke mulighed for at identificere enkeltpersoner.

Behandling af personoplysninger
Jeg behandler de personoplysninger, som du selv giver mig, med henblik på at kunne udføre mit
arbejde for dig.
Din anmodning om min sagsbehandling er dit samtykke.
Oplysningerne videregives ikke til tredjemand, bortset fra de tredjemænd, der er involveret i løsning
af den opgave, som oplysningerne er knyttet til. De pågældende tredjemænd er hjemmehørende i
EU og vil som minimum være underlagt tavshedspligt.

Jeg sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige
i forhold til de formål, som var grunden til at jeg fik dem.
Som udgangspunkt sletter jeg derfor når de er 10 år gamle i overensstemmelse med
forældelsesloven medmindre vi har aftalt andet.

Jeg videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand til markedsføringsformål.

Sikkerhed
Jeg har interne retningslinjer for informationssikkerhed, instrukser og foranstaltninger, der beskytter
dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, ændret eller gå tabt og mod offentliggørelse, og
mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til oplysningerne.

Rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine personoplysninger
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke oplysninger jeg behandler om dig, hvor de
stammer fra, og hvad jeg anvender dem til.
Du kan også få oplyst vores instruks om hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger, og hvem
der modtager oplysninger om dig, i det omfang vi videregiver dem, hvilket vi kun gør i forbindelse
med behandling af din sag.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at få unøjagtige personoplysninger rettet eller slettet
Hvis du mener, at de personoplysninger, som vi behandler om dig, er unøjagtige eller ikke er
opdaterede, har du ret til at få dem rettet.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte mig.