Fast ejendom

Køb af ejendomme

Køb af ejendomme – herunder andelsbolig, ejerlejlighed, parcehus, landbrug eller blandet bolig/erhverv i øvrigt,-kræver grundig gennemgang af købsaftalens vilkår.
Det er en af de få rigtig store investeringer, man gør sig i livet. Jeg fører dig trygt gennem faserne i handlen.

Skriv aldrig under uden at aftalen med bilag først er godkendt, eller du har et advokatforbehold i, der bevirker at du kan træde gratis tilbage fra aftalen, hvis jeg ikke kan godkende den.’

Jeg tinglyser naturligvis også dit skøde.

Købsaftaler

I forbindelse med salg af ejendomme kan jeg hjælpe med købsaftalen samt andre væsentlige forhold i processen.
Selve formidlingen kan klares via mægleren hos Østdansk Landboforening, Ejendom og Jura, mæglerkontoret på telefon 5679 1900, som også er eksperter i arealoverførsel, udstykning og matrikulære sager.

Skelforretninger, herunder også hævd

Skelforretninger inkluderer en landmåler, men derudover er det en god ide også at have en advokat – især da sagen kan ende i retten efterfølgende, og især da det er en forudsætning for at din retshjælpsdækning kan søges og bevilges også til skelforretningen.

Lejeforhold

Hvad enten du er privat eller erhvervsmæssig lejer eller udlejer er du omfattet af et komplekst regelsæt og bør ved indgåelsen af kontrakten få bistand til at udarbejde eller gennemgå den.
Det samme gælder ofte under forholdet og ved forholdets afslutning, lejemålets aflevering.
Dette gælder både ved leje af hus og husrum, men også ved garager, stalde, værksted, butik og andre steder, hvor du lejer eller udlejer mod vederlag.

Der er mange ting, du skal være opmærksom på, herunder opsigelsesvilkår, lejestigninger, afståelsesret, stand og istandsættelse, eventuelle tilladelser og skiltningsret.

Jeg tilbyder udarbejdelse, gennemgang og forhandling af kontrakter.

Ekspropriation

Når statslige myndigheder har behov for at regulere din ejendom – eksempelvis ved at grave kabler ned, lave en cykelsti over din grund eller overtage hele dit hus, sker det ved ekspropriation.
Jeg bistår dig trygt gennem processen, under ekspropriationen og under erstatningssagen, og hjælper dig til at få den erstatning du er berettiget til.

Skifteretsattester

Tinglysning af Skifteretsattester i dødsboer lyses for arvinger og i forbindelse med videresalg.
Det samme gælder iøvrigt tinglysning af separations- skilsmissebevillinger ved bodeling. Har du brug for en boligadvokat i Slagelse, Ringsted, Næstved eller resterende del af Sydsjælland, så kontakt mig i dag!