Familieret

FAMILIESAGER KRÆVER JURIDISK RÅDGIVNING OG BEHANDLING

Jeg bistår fra Vugge til Grav

SAMLEVENDE / PAPIRLØSE FORHOLD
Lever I sammen i et papirløst forhold, har I brug for aftaler på papir, der regulerer jeres samliv, økonomi, sameje evt. øvrige ejerskaber, interne lån eller andet.
Ingen lovgivning regulerer det.
Jeg udarbejder jeres relevante kontrakter efter jeres individuelle behov.
Det er især vigtigt, at I som samlevere får sikret hinanden ved dødsfald. I arver ikke hinanden automatisk.

ÆGTEPAGTER, ægteskab
Skal du giftes ?
Ægtepagter er et familieformueretligt aftaledokument, der ændrer det formuefællesskab, I automatisk får ved ægteskab.
Det er i ægtepagten at I aftaler fx. særeje.

I forbindelse med ægtepagter er det altid vigtigt, at få grundig rådgivning. Ægtepagten forrykker delingen ved skilsmisse men også ved dødsfald.

SEPARATION OG SKILSMISSESAGER
Når man går fra hinanden har man ofte behov for bistand til delingen eller til aftaler omkring delingen, fx. overdragelse af ejendommen.
Der kan være behov for professionel rådgivning og bistand fra en advokat.

TESTAMENTER
I testamentet bestemmer du hvem der skal arve – og om det skal være deres særeje, om det skal båndlægges, om dyrenes beskyttelse skal begunstiges og meget andet.
Jeg giver dig, en skræddersyet løsning.

DØDSBOBEHANDLING
Vi bistår med bobehandlingen når du mister din kære. Vi samarbejder med revisorer, så vi kan håndtere skattepligtige og skattefrie dødsboer.

FREMTIDSFULDMAGTER
Fremtidsfuldmagten er den fuldmagt man registrerer i fuldmagtsregistret som automatisk sættes ikraft hvis du pga. dit helbred ikke længere selv kan varetage dine interesser. I fuldmagten bestemmer du hvem der skal handle for dig. Alternativt bestemmer værgemålsloven og myndighederne.