Familieret

Professionel rådgivning ved familieret

Jeg er af den overbevisning at familiesager kræver juridisk rådgivning og behandling. På den måde undergår du splid i familien. Jeg bistår med familieret fra vugge til grav.

Samlevende / Papirløse forhold

Lever I sammen i et papirløst forhold, har I brug for aftaler på papir, der regulerer jeres samliv, økonomi, sameje evt. øvrige ejerskaber, interne lån eller andet.

Ingen lovgivning regulerer det.

Jeg udarbejder jeres relevante kontrakter efter jeres individuelle behov.

Det er især vigtigt, at I som samlevere får sikret hinanden ved dødsfald. I arver ikke hinanden automatisk, men det kan man sikre ved familieret.

Ægtepagter

Skal du giftes ?

Ægtepagter er et familieformueretligt aftaledokument, der ændrer det formuefællesskab, I automatisk får ved ægteskab.

Det er i ægtepagten at I aftaler fx. særeje.

I forbindelse med ægtepagter er det altid vigtigt, at få grundig rådgivning. Ægtepagten forrykker delingen ved skilsmisse men også ved dødsfald.

Separation og skilsmissesager

Når man går fra hinanden har man ofte behov for bistand til delingen eller til aftaler omkring delingen, fx. overdragelse af ejendommen.
Der kan være behov for professionel rådgivning og bistand fra en advokat.

Testamenter

I testamentet bestemmer du hvem der skal arve – og om det skal være deres særeje, om det skal båndlægges, om dyrenes beskyttelse skal begunstiges og meget andet.

Jeg giver dig en skræddersyet løsning.

Dødsbobehandling

Jeg bistår med bobehandlingen, når du mister din kære. Jeg samarbejder med revisorer, så vi kan håndtere skattepligtige og skattefrie dødsboer. Jeg har stor ekspertise som boligadvokat.

Fremtidsfuldmagter

Fremtidsfuldmagten er den fuldmagt man registrerer i fuldmagtsregistret som automatisk sættes i kraft hvis du pga. dit helbred ikke længere selv kan varetage dine interesser. I fuldmagten bestemmer du hvem der skal handle for dig. Alternativt bestemmer værgemålsloven og myndighederne.