Erhvervsret

Lejekontrakter og lejeforhold

Ethvert lejeforhold bør have en lejekontrakt, som er godt gennemarbejdet og indeholder de for dig vigtige elementer.
Det kan altid betale sig at købe rådgivning i lejeret.

Jeg har erfaring med en bred vifte af lejeforhold, både for udlejer og lejer.

Kontrakter

Jeg har stor erfaring inden for kontraktsret generelt, herunder sameje, I/S-kontrakter, samhandel, pasningsaftaler og forpagtningskontrakter og meget andet.

Der ydes også forhandling, gennemgang og fortolkning af kontrakter.

Aftaleret

Helt grundlæggende er enhver aftale omfattet af aftalelovens bestemmelser. Hvornår er der indgået en aftale, og hvordan kommer man ud af den igen?

Jeg kan hjælpe dig på rette vej.

Forligsforhandlinger

Ydes som en naturlig del af processen, hvis du ønsker det.

Køb, salg og leje af fast ejendom

Salg af landbrugsejendomme sker via www.ostdansk.dk

Gennemgang, rådgivning og udarbejdelse af handlens dokumenter varetages, uanset du er køber eller sælger. Jeg håndterer naturligvis også selve berigtigelsen af handlen, skødet

Lad mig hjælpe dig med at komme trygt og sikkert gennem dit salg eller køb.

Ekspropriation

Ekspropriation er ikke kun, når staten tager dit hus. Det kan også være en del af din grund til en cykelsti eller en jernbane eller lukning af en jernbaneoverkørsel på din ejendom og andre forhold.
Jeg fører dig trygt gennem hele processen og hjælper dig til, at få den erstatning der er en grundlovssikret ret men ikke en selvfølge.

Skelforretninger, herunder også hævd

Skelforretninger skal naturligvis involvere en landmåler, men derudover er det også en god ide at have en advokat med til at føre argumentationen – især da sagen kan ende i retten efterfølgende.

Retssagsbehandling

Føres over hele landet. Ved møder langt væk har jeg som regel en kollega uanset hvor i landet, det er – hvis sagen kan bære, at en anden træder ind.

Inkasso

Har du problemer med at inddrive dine tilgodehavender, kan jeg hjælpe med de nødvendige tiltag.

Vær opmærksom på de korte forældelsesregler og hav ikke sagerne liggende for længe.

Faste priser på inkassosagerne – ring og aftal nærmere.