Familieret & familiejura

FAMILIERELATEREDE SAGER KRÆVEr JURIDISK RÅDGIVNING OG BEHANDLING

Vi bistår fra Vugge til Grav

SAMLEVENDE / PAPIRLØSE FORHOLD
Lever I sammen i et papirløst forhold, har I brug for aftaler på papir, der regulerer jeres samliv, økonomi, sameje evt. øvrige ejerskaber, interne lån eller andet.
Ingen lovgivning regulerer det.
Jeg udarbejder jeres relevante kontrakter efter jeres individuelle behov.

Det er især vigtigt, at I som samlevere får sikret hinanden ved dødsfald. I arver ikke  hinanden automatisk.

ÆGTEPAGTER
Ægtepagter er et familieformueretligt aftaledokument, der ændrer det formuefællesskab, I automatisk får ved ægteskab.

Det kan eksempelvis være en ændring til helt eller delvist særeje – eller forskellige typer af særeje.

I forbindelse med ægtepagter er det altid vigtigt, at få grundig rådgivning. Ægtepagten forrykker delingen ved skilsmisse men også ved dødsfald.

SEPARATION OG SKILSMISSESAGER
Separation og skilsmissesager løses ikke altid enkelt mellem parterne.

Ved skilsmisser kan der være behov for professionel rådgivning og bistand fra en advokat i mere eller mindre grad  – blandt andet til bodelingen, eller bare til overdragelse af ejendom, bidrag eller til selve kommunikationen.

TESTAMENTER
Testamenter udarbejdes til ægtepar, samlevende og enlige efter individuelle behov. Du får en skræddersyet løsning.

I testamenter kan man bl.a. bestemme, om arven efter én selv skal være modtagerens særeje, skal båndlægges, hvem der skal tage sig af de mindreårige børn, og naturligvis hvem der skal arve.

DØDSBOBEHANDLING
Vi bistår med bobehandlingen når du mister din kære. Vi samarbejder med revisorer, så vi kan klare både boer med og uden skattepligt. Vi samarbejder også med mæglere så vi kan sælge boets ejendom.
Du bestemmer selv hvor lidt eller meget vi skal gøre, og derfor også salæret.