CIVILRET

RING PÅ TELEFON 60 15 13 12 OG HØR, OM JEG KAN HJÆLPE

CIVILRET
Jeg kan hjælper dig med:

– Kontrakter; forhandling, gennemgang, udarbejdelse og fortolkning af kontrakter, fx. I/S kontrakt, samhandelskontrakt, samejekontrakt, lejekontrakt, jagtlejekontrakt.

– Aftaleret og ejendomsret.

– Jeg fører dine civilretlige retssager, forligsforhandlinger, voldgiftssager, inkasso, ekspropriation og skelforretninger m.m.

Forligsforhandlinger foretages som et naturligt led i processen – hvis du ønsker det.

Ring på telefon 60 15 13 12 og hør, om jeg kan hjælpe.

CIVILE RETSSAGER
Jeg fører din retssag og søger din retshjælp om dækning.

VOLDGIFTSSAGER
I mange kontrakter er det aftalt, at tvister skal afgøres ved voldgift.

En voldgiftssag er ofte hurtigere og billigere end en retssag, men sagen kan ikke appelleres. Man skal derfor overveje det nøje, når man skriver under på en
sådan kontrakt.

Jeg kan føre voldgiftssagen for dig.

INKASSO
Jeg forestår udarbejdelse af inkassoskrivelser, møder i fogedretten og i retssager.
Fast lavt salær.

EKSPROPRIATION, SKELFORRETNINGER OG ANDRE SAGER
I ekspropriationssager er det altid en god investering at have en repræsentant ved din side eller til at føre ordet for dig. Må der overhovedet eksproprieres ? Hvad skal du have for indgrebet ? Er beløbet skattefrit ?

Der tilkendes også dækning til sagsomkostninger, så du ikke risikerer (hele) regningen selv.